Predĺžený termín podávania prihlášok v akademickom roku 2019/2020

Vážení uchádzači o štúdium, dovoľujeme si Vás informovať o predĺženom termíne podania prihlášok na bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020 do 31. júla 2019.

Bližšie informácie: