Slider
Uchádzači o štúdium
Uchádzači o štúdium
Konferencia PEMF
Konferencia PEMF
Kalendár podujatí
Kalendár podujatí
Vedecký časopis REFLEXIE
Vedecký časopis REFLEXIE
Slávnostná imatrikulácia a beániový ples študentov
Slávnostná imatrikulácia a beániový ples študentov
Týždeň vedy, techniky a umenia na Katedre manažmentu
Týždeň vedy, techniky a umenia na Katedre manažmentu
Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2019 v Poprade
Medzinárodná vedecká konferencia PEMF 2019 v Poprade
5. Workshop spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s.
5. Workshop spoločnosti Tatry Mountain Resorts, a.s.
Univerzita tretieho veku Katolíckej univerzity aj v Poprade
Univerzita tretieho veku Katolíckej univerzity aj v Poprade
Rozvoj Katedry manažmentu sa odvíja od potrieb praxe
Rozvoj Katedry manažmentu sa odvíja od potrieb praxe
Štátnicové dni a slávnostná promócia na Katedre manažmentu
Štátnicové dni a slávnostná promócia na Katedre manažmentu
Katedra manažmentu participuje na unikátnom medzinárodnom projekte
Katedra manažmentu participuje na unikátnom medzinárodnom projekte
Výsledky motivačných pohovorov z 3.5.2019
Výsledky motivačných pohovorov z 3.5.2019